Spånga Järfälla LBC är en paraplyorganisation
Spånga Järfälla Lastbilscentral är ett andelsägt företag, vilket innebär att alla 28 andelsägarna driver sitt eget åkeri och har ett eget organisationsnummer. Lars Wigren är VD för LBC.
- Jag kallar det för paraplymodellen, säger Lars.
Bakgrunden till detta finns i tiden kring andra världskriget då kristidsnämnderna ville ha koll på tilldelningen och fördelningen av bränsle, oljor och däck till åkerinäringen och beslut togs om bildandet av lastbilscentraler över hela landet. Denna organisationsform lever kvar än i dag och det finns ca 240 lastbilscentraler i Sverige.
Spånga Järfälla LBC är således en ekonomisk förening och personalen på kontoret sköter kundkontakter, marknadsföring och fakturering åt de olika åkarna.
- Det är ett väldigt smidigt arbetssätt, säger Lars, det skulle ta för mycket tid i anspråk för varje åkare att själv leta kunder, köra och fakturera. Därför fungerar detta arbetssätt bra för de flesta.
 
Spånga Järfälla LBC inriktar sig främst på anläggningstransporter och verksamheten omfattar ca 50 lastbilar, dels är det schaktbilar som kör grus, jord och berg från olika arbetsplatser till tipp eller fyllnadsmaterial från krossar och grustag till arbetsplatser. Det omfattar också lastbilar med kran för transport av byggmaterial samt kranbilar med gripskopa som lastar/läggar ut grus, asfalt, betong eller annat material.
- Vi har även containers för byggsopor. Spånga Järfälla LBC sköter också distribution med kranbilar åt en stor VVS-grossist i Stockholm. Ett uppdrag som omfattar upp till ca 18 bilar per dag.
Spånga Järfälla LBC omsätter ca 50 miljoner per år.
 
Nyrekryteringen på åkare är inte så stor. Det fordras mycket kapital för att starta ett åkeri idag. Dels ska en blivande åkare gå en kurs som kostar ca 15 tusen kronor och tar två veckor. Sedan ska personen ha etthundratusen i tillgångar för första bilen och sedan femtiotusen för efterföljande bilar per styck.
Åkaren ska sedan lägga en kontantinstans för ett fordonsköp (ca 20%) av bilens kostnad. En ny schaktbil kostar idag ca 1 miljon kronor och en ny kranbil mellan 1,5-2 miljoner beroende på storlek. Till detta kommer driftskostnaderna som bara ökar och ökar.
- Detta ska betalas på ca 1800 timmars körning per år och även om man har bra amorteringsvillkor så är det tufft att få det att gå runt med den konkurrens vi har särkskilt i Stockholmsområdet.
Även åkare vill ju kunna ta ut en anständig län till sig själv samt att ett företag bör gå med vinst. Det enda vi kan vara säkra på det är att transporter alltid kommer att vara efterfrågade!

Spånga Järfälla LBC

Bransch:
Transport

Telefon: 08-362940


Email:
wigren.lbc@swipnet.se

Adress:
Spånga Järfälla LBC
Box 8162
16308 SPÅNGA

| 13 SENASTE FÖRETAGEN